Czym się zajmujemy

POMAGAMY WSZECHSTRONNIE

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Świadczymy pomoc w trudnych, nagłych i wielowątkowych sprawach na każdym etapie postępowania.

Doradzamy w kwestiach długofalowego zabezpieczenia prawnego podmiotów gospodarczych oraz członków ich władz. Wspieramy bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstw i realizowane procesy inwestycyjne usługami kompleksowego doradztwa, z uwzględnieniem regulacyjnego i prawnokarnego compliance.

Łączymy bogate doświadczenie doradztwa w skomplikowanych sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych oraz skarbowych i podatkowych z umiejętnością skupienia uwagi na indywidualnych problemach naszych klientów, związanych z ich codzienną aktywnością oraz z ich bezpieczeństwem prawnym.

Rozbudowana praktyka doradcza oraz procesowa i osiągnięcia w postępowaniach przed polskimi karnymi i cywilnymi sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami zagranicznymi i międzynarodowymi pozwalają nam nie tylko efektywnie bronić praw naszych klientów na etapie sporu, ale i doradzać o sposobach odpowiednio wczesnej eliminacji zagrożeń prawnych i proceduralnych.

Mamy dużą świadomość złożoności, zmienności i częstej niespójności obowiązujących przepisów prawa, które mogą uderzać w interesy naszych klientów – w szczególności na styku prawa cywilnego i gospodarczego oraz karnego, a także skarbowego i podatkowego. Stąd też do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, pomagając uzyskać wszechstronne i długofalowe bezpieczeństwo prawne nawet w najtrudniejszych warunkach.


PODSTAWOWE DZIEDZINY DZIAŁALNOŚCI:

 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo spółek
 • prawo karne skarbowe
 • prawo własności intelektualnej
 • nieruchomości

WYBRANE SPECJALIZACJE:

 • postępowania karne gospodarcze
 • prawnokarna ochrona spółek i członków ich władz
 • prawo kontraktów handlowych i inwestycyjnych
 • prawo energetyczne
 • obrona w związku z tymczasowym aresztowaniem i innymi środkami przymusu
 • compliance w zakresie ryzyka prawnokarnego
 • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • ochrona tajemnic przedsiębiorstw i tajemnic handlowych
 • procesy odszkodowawcze
 • przestępstwa giełdowe
 • przestępstwa menedżerskie
 • przestępstwa majątkowe
 • ochrona przed ekstradycją
 • fuzje i przejęcia
 • ochrona praw autorskich i praw pokrewnych
 • ochrona własności przemysłowej
 • prawo rynku muzycznego
 • nowe technologie/IT
 • restrukturyzacje przedsiębiorstw
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • postępowania z udziałem banków i wierzycieli
 • postępowania egzekucyjne
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo medyczne
 • rynek paliw i międzynarodowy transport źródeł energii
 • fundacje i stowarzyszenia