dr Aleksandra Komar-Nalepa

Attorney at law

Attorney at law at Warsaw Bar Council, doctor of Juridical Science (Ph.D.).

She graduated summa cum laude from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

She has gained her experience by taking criminal, civil and family law cases. She has vast experience in representing rights of suspects and the accused, pursuing damages claims as well as managing cases at the border of civil and criminal law. She also specializes in medical and pharmaceutical law.

Her scientific interests focus mostly on theoretical and practical problems regarding proving in circumstantial trials and also on matters at the cross-section of medical and criminal law.

She is fluent in English and has communicative knowledge of Italian and Russian.

 

Selected publications:

  • Prawo oskarżonego do obrony w postępowaniu o warunkowe umorzenie [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015 [współautor: M. Kozłowska]
  • Angielski proces karny [w:] P. Kruszyński (red.), System prawa karnego procesowego, Proces karny – rozwiązania modelowe w ujęciu prawno porównawczym. Tom II, Warszawa 2014 [współautor: K. Girdwoyń]
  • Zakres postępowania dowodowego w postępowaniu odwoławczym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] A. Lach (red.), Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Toruń 2014 [współautor: Sz. Pawelec]
  • Dopuszczalność dowodu z prywatnego nagrania przebiegu rozprawy utrwalonego bez zgody sądu [w:] W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013 [współautor: Sz. Pawelec]
  • Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej pacjentowi w stanie nietrzeźwym, który odmawia przyjęcia tejże pomocy a odpowiedzialność karna lekarza z art. 162 § 1 kk., Prawo i Medycyna 2012, nr 1 [współautor: P. Szenk]