Klienci i wynagrodzenie

Klienci i prowadzone sprawy

Zasady etyki zawodowej, przyjęte zobowiązania poufności w kontaktach z większością klientów, w tym także wymogi w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstw, uniemożliwiają nam przedstawienie wykazu klientów i spraw. Wychodzimy z założenia, że to klienci mogą mówić o swojej kancelarii, a nie kancelaria o swoich klientach.

Fragmentaryczne informacje można uzyskać z danych niezależnie dostępnych w mediach, a także od tych klientów korporacyjnych, którzy je upubliczniają. Na życzenie udostępniamy także referencje.

Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie ustalane jest po zapoznaniu się z charakterem konkretnej sprawy. Zawsze dokładamy starań, aby optymalizować koszty naszych usług, jednak nigdy z uszczerbkiem dla ich jakości. W zależności od indywidualnych uzgodnień stosujemy wynagrodzenie w formie stawek godzinowych, ryczałtu lub częściowej premii za sukces (success fee). W wypadku klientów korzystających z naszej pomocy w stały sposób oferujemy szczególnie dogodne warunki współpracy.