Bartłomiej Trętowski

Adwokat

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z wieloma kancelariami adwokackimi oraz jako członek rady nadzorczej spółki giełdowej.

Jego aktywność skupia się wokół problematyki procesowej oraz obsługi korporacyjnej osób prawnych, w tym również spółek giełdowych działających na rynku usług teleinformatycznych.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym również związanych z siecią internet. Jest członkiem Komisji ds. Informatyzacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, a także Komisji ds. Informatyzacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Uczestniczy w pracach Komisji IT przy CCBE jako członek polskiej delegacji w The Council of Bars and Law Societies of Europe.

Włada językiem angielskim.