Justyna Kolbuch

Adwokat

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w indywidualnych kancelariach adwokackich, jak i międzynarodowych korporacjach prawniczych.

Specjalizuje się przede wszystkim w obszarze prawa procesowego cywilnego i karnego. Posiada rozlegle doświadczenie w zakresie reprezentacji procesowej, w tym w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń cywilnych oraz reprezentacji podejrzanych w sprawach aresztowych. Specjalizuje się również w sprawach upadłościowych.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień kryminalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki profilowania psychologicznego nieznanych sprawców zabójstw. Jest autorem publikacji naukowej na temat analizy przestępstw z użyciem przemocy w Stanach Zjednoczonych.

Włada językiem angielskim.