Piotr Kropiwnicki

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie odbywa także studia doktoranckie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich, jak również będąc wieloletnim członkiem władz podmiotu z sektora NGO. Zajmuje się przede wszystkim sprawami karnymi i cywilnymi, w tym z obszaru prawa spadkowego i rodzinnego.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół procesowych gwarancji realizacji prawa do obrony w postępowaniu karnym, jak również wokół problematyki prawa rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczącej realizacji konstytucyjnego uprawnienia rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami na tle ich sporów światopoglądowych.

Włada językiem angielskim.