Of counseldr Przemysław Pawelec

Językoznawca

Językoznawca, specjalista z zakresu fonetyki i fonologii, wymowy angielskiej, badań porównawczych języka polskiego i angielskiego, teorii systemów dźwiękowych języków naturalnych. Kierownik Pracowni Fonetyki i Fonologii w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na stałe zawodowo związany z Uniwersytetem Wrocławskim, wykładał też gościnnie m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym.

Autor licznych ekspertyz z zakresu wykładni pojęciowej, a także wielu opinii m.in. dotyczących użycia języka i podobieństwa znaków, wykorzystywanych w sądach polskich i w sprawach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Biegle włada językiem angielskim, posługuje się też językiem hiszpańskim i rosyjskim.