Sabaj & Associates

Współpraca międzynarodowa

W sprawach międzynarodowych i transgranicznych dotyczących terytorium Stanów Zjednoczonych współpracujemy ściśle z nowojorską kancelarią adwokacką Paul T. Sabaj & Associates (Sabaj Law P.C.).

Paul T. Sabaj & Associates specjalizuje się w sprawach szeroko rozumianego prawa korporacyjnego, gospodarczego i karnego oraz karnego gospodarczego, odszkodowań cywilnych, nieruchomości, prawa rodzinnego i imigracyjnego.

Szersze informacje na temat naszej partnerskiej kancelarii dostępne są na stronie

www.sabajlaw.com

Sabaj Law, P.C.

Manhattan Office:

349 Fifth Avenue

New York

New York 10016